Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2014 r.

Z przyjemnością informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu zakwalifikował się do udziału w programie Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014”.
Do tegorocznej edycji programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014” aplikowało 107 instytucji z całej Polski, wyłoniono 50 beneficjentów, w tym nasz ośrodek kultury. Celem projektu „Dom Kultury +” jest zwiększenie zaangażowania ośrodka w życie społeczności gminy Międzylesie poprzez pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców, odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych oraz bezpośrednią współpracę z osobami i grupami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach instytucji. Wszystko to przy wykorzystaniu zasobów instytucji, zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

Więcej informacji: http://www.mgok.eu/projekty/projekt-dom-kultury

plakat