2016-10-28 Wernisaż fotografii oraz przygotowania

Wernisaż poplenerowej wystawy fotograficznej w Zamku Międzylesie
pn. Wobec miejsca i czasu… V. Zamek Międzylesie.
Tradycja i dziedzictwo kulturowe Ziemi Kłodzkiej.

 

W piątek 28 października 2016 r., w salach wystawowych Zamku Międzylesie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej będącej efektem pleneru, jaki miał miejsce w czerwcu br. w gościnnych murach Zamku, Miasta i Gminy Międzylesie. Kolejna edycja twórczego spotkania fotografików Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików oraz zaproszonych gości z kraju miała na celu kontynuację działania artystycznego pod nazwą: Wobec miejsca i czasu… V. Zamek Międzylesie. Tradycja i dziedzictwo kulturowe Ziemi Kłodzkiej. Koncepcję tego cyklicznego działania OD ZPAF sformułował w 2010 roku ówczesny wiceprezes ds. artystycznych Andrzej Dudek-Dürer. Dzisiaj prezentujemy piątą już edycję poplenerowej wystawy fotograficznej z cyklu Wobec miejsca i czasu…

Wernisaż rozpoczął prezes Okręgu Dolnośląskiego ZPAF Andrzej Rutyna, witając licznie zgromadzonych i zacnych gości, którzy przybyli nie tylko z Międzylesia, ale również z regionu Dolnego Śląska. Przedstawił również zgromadzonym gościom przybyłych na otwarcie wystawy twórców.

Następnie głos zabrał Pan Tomasz Korczak – Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie, który objął patronatem honorowym wystawę. Pan Burmistrz wspomniał o doniosłości dla mieszkańców Miasta i Gminy działań artystycznych w Zamku Międzylesie, podkreślając szeroką skalę i wysoki poziom artystyczny pleneru, wernisażu i wystawy zorganizowanej przez OD ZPAF.

Walory artystyczne pleneru i wystawy fotograficznej, zaaranżowanej w oryginalnych salach wystawowych Zamku Międzylesie przedstawił kurator wystawy Andrzej Dudek-Dürer, który pokrótce przedstawił ideę plenerów i wystaw fotograficznych z cyklu Wobec miejsca i czasu…, a następnie skupił się nad walorami artystycznymi prezentowanej wystawy. Podkreślił istotę i efektywność współdziałania dwudziestu czterech artystów, charakteryzujących się przecież różną stylistyką twórczą i prezentujących różne, czasem antagonistyczne kierunki działania artystycznego, które w sumarycznym efekcie końcowym składają się na prezentowaną wystawę.

Na koniec części oficjalnej prezes OD ZPAF podziękował Samorządowi Województwa Dolnośląskiego za udzielenie wsparcia finansowego na realizację pleneru i wystawy fotograficznej, Panu Tomaszowi Korczakowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie, a także Pani Kindze Tłustochowicz z urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz Panu Prezesowi Jerzemu Adamiczce i Pani Dagmarze Bieniewskiej z Zamku Międzylesie za wspaniałą współpracę przy organizacji pleneru i wystawy. Następnie prezes OD ZPAF zaprosił zgromadzonych gości do zwiedzanie ekspozycji oraz do poczęstunku.

Podczas wernisażu dokonano dokumentacji fotograficznej, dostępnej na stronie Internetowej OD ZPAF www.zpafwroclaw.pl oraz telewizyjnej dostępnej pod adresem: http://www.tvklodzka.pl/wernisaz-w-miedzyleskim-zamku/

 

 

                                                                                                          Andrzej Rutyna i Piotr Nowak

Zdjęcia pana Marka Wesołowskiego: