Kościół w Międzylesiu

Kościół parafialny Bożego Ciała, wzmiankowany w 1350 r. wzniesiony został zapewne w XV w. Odbudowany po zniszczeniach w 1560 r. zachował pierwotne prezbiterium.

kosciol-w-miedzylesiu

Powiększony po pożarze w 1643 r. otrzymał sklepione przejście do zamku w 1778 r. Po restauracji w 1965 r. jest to budowla jednonawowa, orientowalna, z kwadratową wieżą od zachodu. Nawę nakrywa szeroka, spłaszczona kolebka z drewna, prezbiterium zaś sklepienie kolebkowe z lunetami. We wnętrzu zachowała się wspaniała rokokowa ambona, ołtarz główny z 1838 r., a w zakrystii dwa barokowe kielichy z pocz. XVIII w. Kościół jest połączony z zamkiem nadziemnym korytarzem (widocznym na zdjęciu).