Regulamin serwisu

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin serwisu internetowego http://zamekmiedzylesie.pl/ , w którym zawarte zostały informacje o świadczeniu za pośrednictwem tego serwisu usług drogą elektroniczną.

Serwis należy do Zamek Międzylesie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail info@zamekmiedzylesie.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z serwisu
Zespół serwisu Zamekmiedzulesie.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • AdministratorZamek Międzylesie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://zamekmiedzylesie.pl/regulamin-serwisu/
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://zamekmiedzylesie.pl/
 • Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu Użytkownikom możliwości:
  • przeglądania zawartości Serwisu,
  • pobrania materiałów dodatkowych na dysk komputera lub do pamięci urządzenia,
  • zapisania się do newslettera,
  • dokonania zakupu usługi Vouchery.
 2. Regulaminy określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 5. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale b skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://zamekmiedzylesie.pl/regulamin-serwisu/
 6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 3

Zawartość Serwisu

 1. Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne.
 2. Zawartość Serwisu dostępna jest publicznie dla wszystkich Użytkowników.
 3. W Serwisie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące Użytkownika na strony zewnętrzne, w szczególności na strony sklepu Administratora, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup Voucherów z oferty Administratora.
 4. Zawartość Serwisu objęta jest ochroną prawno-autorską. Rozpowszechnianie treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 5. Na zawartość Serwisu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Administratorem lub poprosić o rezerwację noclegu ze strony Administratora.

§ 4

Materiały dodatkowe

 1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może udostępniać Użytkownikowi do pobrania dodatkowe materiały, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, materiały audiowizualne.
 2. Dodatkowe materiały mogą być dostępne do pobrania w różnych miejscach Serwisu. Materiały mogą być rozpowszechnianie jako pojedyncze pliki lub archiwa .zip lub .rar.

§ 5

Formularz Rezerwacji pobytu w Zamku

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może poprosić o rezerwację noclegu, zaznaczając stosownej treści checkbox w ramach formularza swoje wymagania w zakresie rezerwacji.
 2. Rezerwacja polega na przesyłaniu przez Użytkownika liczby osób , które będą nocować w Zamku i dat przyjazdu oraz wyjazdu tych osób, jak również danych użytkownika umożliwiających skontaktowanie się z nim Administratora.. Użytkownik może również przedstawić dodatkowe uwagi lub wymagania dotyczące rezerwowanego pobytu.
 3. Warunkiem ostatecznego potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu i niemniej niż ceny jednej doby na konto bankowe Zamku Międzylesie Sp. z o.o. Sp. K. na numer konta znajdujący się w serwisie w zakładce Rezerwacja oraz Kontakt Pozostała część należności płatna jest gotówką lub kartą kredytową w dniu przyjazdu. W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi. .
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w specjalny link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera lub kierując stosowne żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6

Vouchery

 1. Użytkownik może dokonać w Serwisie zakupu Voucherów.
 2. W celu wykupienia Vouchera, Użytkownik klika w wybrany Voucher (w zakładce Kup voucher w Serwisie) w zawarte hiperłącze przekierowujące Użytkownika na stronę sklepu Administratora, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup Voucherów z oferty Administratora. Użytkownik postępuje następnie zgodnie z informacjami w zakładce wybranego Vouchera.
 3. Po wykupieniu Voucher’a Użytkownik otrzymuje pocztą elektroniczną voucher W celu ustalenia daty przyjazdu Użytkownik jest zobowiązany do uzgodnienia jej z Administratorem poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy pod adresem: info@zamekmiedzylesie.pl..
 4. Konieczna jestwcześniejsza rezerwacja i sprawdzenie dostępności w interesującym Użytkownika terminie.
 5. Voucher jest ważny rok od daty zakupu.

§ 7

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Użytkownika,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. info@zamekmiedzylesie.pl
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem http://zamekmiedzylesie.pl/regulamin-serwisu/

§ 9

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis dostępny był dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń.
 2. Administrator nie jest jednak w stanie zagwarantować, że Serwis będzie dostępny dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne. W związku z tym, Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Serwisu, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.
 3. Administrator może podjąć decyzję o zakończeniu działalności w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn bez konieczności tłumaczenia tych przyczyn Użytkownikowi.

§ 10

Pozostałe postanowienia

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.08.20211r.
 3. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.