Śnieżnicki Park Krajobrazowy

Położony w Sudetach Wschodnich obejmuje trzy pasma górskie: Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Góry Złote oraz fragment Krowiarek – niewysokiego pasma będącego przedłużeniem masywu Śnieżnika. Jego powierzchnia wynosi 28 800 ha, a strefa ochronna 19 900 ha.

Wyjątkowo ciekawa jest fauna znajdująca się na tym obszarze. Z uwagi na występowanie wielu gatunków o ograniczonym zasięgu oraz bardzo rzadkich taksonów, przed wojną otworzono w Międzygórzu stację nauk biologicznych. W okolicznych lasach żyją m.in. kozica północna, jeleń, sarna, muflon śródziemnomorski, dzik, lis, borsuk, kuna leśna, gronostaj, tchórz, łasica, koszatka, orzesznica, kilka gatunków nietoperzy oraz ok. 100 gatunków ptaków (m.in. czarny bocian, puchacz, dzięcioł trójpalczasty).

Również miłośnicy roślin znajdą tutaj okazy do podziwiania. W Parku znajduje się wiele roślin objętych ochroną, takich jak lilia złoto głów, wawrzynek, wilcze łyko, storczykowate, pióropusznik strusi, podrzeń żebrowiec, dziewięćsił bezłodygowy, widłaki. 60% powierzchni Parku zajmują lasy.