Etapy restauracji Zamku

Krótka informacja o tym, co robimy w Zamku.

Jesteśmy między etapem I i II mamy zatwierdzony projekt budowlany na II etap i zaczęliśmy jego realizację, ale nie jest lekko – nie mamy dotacji, nikt nie pomaga, manna z nieba nie leci.
Dlatego każdy Wasz przyjazd to jednocześnie cegiełka i dołożenie się do restauracji tego pięknego zabytku.

 

eatpy