Historia w skrócie

Osoby, które zaglądają tu regularnie na pewno kojarzą często powtarzane nazwiska związane z Zamkiem: Glaubitz i Althann. Jednak pomiędzy nimi powinno się znaleźć, nie mniej istotne dla rozwoju Międzylesia, miano: Tschirnhaus.
Kim byli i czemu są tak ważni?
Otóż rodzina Tschirnhausów zajmowali się włościami międzyleskimi od 1538 roku do 1653 roku. Byli to niezwykle przedsiębiorczy ludzie, którzy doprowadzili do znaczącego wzrostu gospodarczego Międzylesia. Najpierw zasiedlają kolonistami ze Ślaska, Czech, Łużyc tereny opuszczone po wojnach husyckich – prowadzi to do powstawania nowych wsi. Dzięki ich staraniom, w 1562 roku przywrócono Międzylesiu prawa miejskie; zatwierdzono również herb miasta, nadano mu przywilej organizowania dwóch tygodniowych jarmarków rocznie oraz cotygodniowego targu w czwartek.
Tschirnhausowie odbudowali i rozbudowali Zamek, kościół Bożego Ciała, powstał szpital dla chorych i bezdomnych. Niestety, rozwój włości międzyleskich został zatrzymany przez wybuch wojny 30-letniej…

1590_Mostaert_Dorfkirmes_anagoria-Village fair by Flemish artist Gillis Mostaert 1590

(obraz Gillisa Mostaerta, www.commons.wikimedia.org)